Home Chuyển Nhượng Oscar đồng ý giảm sâu lương để gia nhập Barca