Home Cup C1 - Champions League Pep Guardiola: “Đó là một bài học”