Home Bóng Đá Việt Nam Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng ra mắt SLNA