Home Bóng Đá Ý Thăng, trầm & những tranh cãi trong 1.000 trận của Mourinho